Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2020

martynienia
8260 03b8 420
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
martynienia
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viakomplikacja komplikacja
2990 c1bf 420

punkrock-lyrics:

Twin Sized Matress // The Front Bottoms

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viakwasmilosz kwasmilosz

January 15 2020

martynienia
martynienia
0773 f352 420
Warsaw City Lights via Ron Garan photos
Reposted fromjackal jackal vianiskowo niskowo
martynienia
1138 5f96 420
Reposted fromirmelin irmelin viamiscauliflower miscauliflower
martynienia
2195 469d 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viagrovly grovly
martynienia

January 14 2020

martynienia
3503 7b19 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viamarciix marciix

January 13 2020

martynienia
0934 6811 420
Reposted fromnutt nutt viajanuschytrus januschytrus
martynienia
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath

January 11 2020

martynienia
5520 11f0 420
Reposted fromolbaria olbaria vialubisztosuko lubisztosuko
martynienia
7896 8ebd 420
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka vianiskowo niskowo
martynienia
8266 3edb 420
Reposted frompiehus piehus viamolotovcupcake molotovcupcake
8863 a9bb 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianoticeable noticeable
4873 6c5d 420
Reposted fromtwice twice viainnocencja innocencja
martynienia
Reposted fromshakeme shakeme vialinemadd linemadd
martynienia
1475 6522 420

January 10 2020

martynienia
2771 5450 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadivi divi

January 08 2020

martynienia
3196 995c 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl