Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2020

martynienia
4409 8b41 420
Reposted fromoll oll viadivi divi

June 29 2020

martynienia
Sponsored post
feedback2020-admin
1840 3ce7 420
Reposted fromdavid-10inch david-10inch vianiskowo niskowo

June 17 2020

martynienia
4120 9d9c 420
Reposted fromNajada Najada viapchamtensyf pchamtensyf
martynienia
6883 dfd1 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapiehus piehus
martynienia
0112 9d88 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

June 14 2020

martynienia
6549 7b58 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada

June 09 2020

martynienia
2079 0c25 420
Reposted fromyolo28 yolo28 viafinka finka
martynienia
3884 9872 420
Reposted frommaybeyou maybeyou
martynienia
4656 ed77 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viashedevil shedevil

June 08 2020

martynienia
Jak on ładnie się uśmiecha...
Prosto w moje serce.
— W. Wharton
martynienia

June 04 2020

martynienia
Myślę, że czasem można chcieć już tylko, żeby coś się skończyło, obojętnie jak.
— Grażyna Jagielska
Reposted fromaleander aleander viakiks kiks
martynienia
6409 0408 420
SpaceX, Falcon 9.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakiks kiks

June 03 2020

martynienia
I’d stand in the shadows of your heart and tell you I’m not afraid of your dark.
— Andrea Gibson
Reposted frommefir mefir

June 02 2020

martynienia
Boże, jak ty na mnie działasz – warknął (...) – Tylko spójrz na siebie. Jesteś taka lubieżnie cudowna. 
— Sylvia Day
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viadivi divi

May 28 2020

martynienia
8855 10b8 420
The Witcher, Season 1 (2019)
Reposted frommovieguy movieguy viadivi divi

May 27 2020

martynienia

May 23 2020

martynienia
Gdy stracisz zaufanie do kogoś komu ufałeś, jego tłumaczenie nie ma już znaczenia.
— Maciej Wiszniewski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaazazel azazel
martynienia
Najgorsza jest niepewność drugiego człowieka, to niszczy najbardziej.
— indiferencia
Reposted fromindiferencia indiferencia viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...