Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2019

martynienia
5543 2760 420
Reposted fromsoftboi softboi vianoisetales noisetales

November 20 2019

martynienia
2123 b7ca 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
martynienia
4334 6630 420
Reposted fromeffic effic viajanuschytrus januschytrus

November 19 2019

martynienia
martynienia
1669 2cdd 420

November 17 2019

9649 1d06 420
Reposted fromwstawaj wstawaj
martynienia
3852 1e27 420
Reposted fromwstawaj wstawaj
martynienia
Reposted frompsychedelix psychedelix
martynienia
1307 a83e 420
Reposted fromimaginaryoneslives imaginaryoneslives viaoskus oskus
martynienia
Czasem trzeba sobie odpuścić to, czego tak naprawdę nigdy się nie miało.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowany dziedzic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiskowo niskowo
martynienia
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela vianiskowo niskowo
martynienia
7718 a237 420
Reposted fromEtnigos Etnigos vianiskowo niskowo
martynienia
1463 b5a9 420
Reposted fromwstawaj wstawaj viaamphetaminelogic amphetaminelogic

November 16 2019

martynienia
Reposted fromFlau Flau viacieniolubek cieniolubek
martynienia
7761 0627 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoskus oskus

November 14 2019

martynienia
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
martynienia
8615 7d24 420
martynienia
3167 2fb0 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viascorpix scorpix
martynienia
2973 282a 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek

November 11 2019

martynienia
Czuję się zupełnie do niczego. Czuję się, jakbym poszła do kina, film się skończył, zapaliły się światła, wszyscy wyszli już z sali, a ja dalej tam siedzę i próbuję zrozumieć, co się właściwie wydarzyło.
— A. J. Finn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaroyalityxx royalityxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl