Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 13 2018

martynienia

June 09 2018

martynienia
Reposted frommr-absentia mr-absentia viapiehus piehus
martynienia
6398 087a 420
Reposted frompiehus piehus viadusielecc dusielecc
martynienia
martynienia
martynienia
5169 53c4 420

June 08 2018

martynienia
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec

June 07 2018

martynienia
2213 b854 420

June 03 2018

martynienia
7073 03e1 420
Reposted fromseaweed seaweed viaiamanartist iamanartist
martynienia
5471 4e3d 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapanmrok panmrok

May 30 2018

martynienia
Reposted fromsowaaa sowaaa viamisza misza

May 27 2018

martynienia
1814 dad3
Reposted fromHypothermia Hypothermia

May 26 2018

martynienia
5439 9795 420
1504 7c46 420
Reposted fromtheolicious theolicious
martynienia

May 24 2018

martynienia
Kto nie przeżył tego co ja, niechaj rad mi nie udziela
— Sofokles
Reposted fromkrn krn vianiskowo niskowo
martynienia
8246 d122 420

May 23 2018

martynienia
8750 5aaf 420
Reposted frompampunio pampunio viatfu tfu
martynienia
0144 7bda 420
Reposted frommollydaggers mollydaggers viatfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl