Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

martynienia
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
martynienia
A może mała lepiej bądźmy zdystansowani? Bo kiedy jesteś sama nikt nie może cie zranić.
Reposted fromorchis orchis vianayantara nayantara
6342 a78b 420
Reposted fromkulamin kulamin vianayantara nayantara
Już zbyt wiele się stało, co się stać nie miało, a to, co miało nadejść, nie nadeszło.
— Wisława Szymborska (via anestetyk)
martynienia
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
martynienia
5346 bf37 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatfu tfu
martynienia
3988 50d1 420
Reposted fromtfu tfu
martynienia
2984 ecee 420
Reposted fromtfu tfu viadarthsadic darthsadic
martynienia
4460 8786 420
Reposted fromhagis hagis viaHypothermia Hypothermia

January 09 2018

martynienia
9304 0365 420
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaHypothermia Hypothermia
martynienia
4806 460d 420
"Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viapanmrok panmrok
martynienia
0655 66d7 420
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
martynienia
8005 d97b 420
Reposted fromPolinda Polinda viatfu tfu

January 06 2018

martynienia
martynienia
3198 044b 420
Reposted fromgosq gosq viadarthsadic darthsadic
martynienia
4523 32d8 420
Szczątki muchy zabitej przez pasożytniczy grzyb z gatunku Ophiocordyceps dipterigena

January 03 2018

5506 3765 420
Reposted fromkattrina kattrina viaMartwa13 Martwa13
8123 2304 420
Reposted fromjohnkeats johnkeats viaMartwa13 Martwa13
martynienia
2448 f6e7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl