Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

martynienia
6033 e3c4 420
Reposted fromcoffeeman coffeeman vianieobecnosc nieobecnosc
martynienia
1760 8afa 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viapiehus piehus

November 07 2018

martynienia
1565 84db 420
Reposted fromzimt89 zimt89 viaamphetaminelogic amphetaminelogic

November 02 2018

martynienia
5374 032a 420
Reposted fromeverybodyliess everybodyliess viaoll oll

October 29 2018

October 15 2018

9679 81f3
Reposted fromquitecrazy quitecrazy viakirstenow kirstenow

October 11 2018

martynienia

October 05 2018

martynienia
9663 8f95 420
Reposted fromkropq kropq viatiredeveryday tiredeveryday

September 29 2018

martynienia
1081 414e 420
Reposted fromrichardth richardth viatentacleguy tentacleguy
martynienia
9359 947a 420
martynienia
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacarmenluna carmenluna

September 25 2018

7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas viafutureiscoming futureiscoming
martynienia

20:57, a Ty wolisz inwestować oczy w telefon, niż w oczy osoby, która teraz siedzi samotna w drugim pokoju. Nie zdajesz sobie sprawy jak w wielkiej dupie jesteś, kiedy wydaje Ci się, że masz czas - że to Ci jeszcze ujdzie. Zainteresuj się, podejdź do niej, zrób jej herbaty z cytryną i przytul. Doceń ją, póki masz kogo.

Ludzie Ci wybaczą wiele, ale nie to, że Cię nie ma - gdy tego potrzebują. Nie ucz się na swoich błędach, ucz się na moich błędach - najgorzej mają Ci, co będąc w związku,

czują się samotni.

— Kobus
Reposted fromthesmajl thesmajl

September 20 2018

martynienia
To jeden z ostatnich, wadliwie pięknych dni, które lato ofiaruje nam w ostatniej chwili - ale nie czuję nic poza niezmierzoną melancholią.
— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
martynienia
martynienia
Bardzo ją drażnił, ale gdyby mogła, zostałaby z nim na zawsze.
— Eric-Emmanuel Schmitt - "Odette i inne historie miłosne"
martynienia
Od piętnastego roku życia nie robię nic innego, tylko czekam, aż odsłoni mi się sens egzystencji; to sposób najpewniejszy, by go nie znaleźć. O ileż prościej byłoby żyć zamiast udawać.
— Emil Cioran “Zeszyty 1957-1972″

September 19 2018

martynienia
6279 239f 420
Shameless

September 16 2018

martynienia
3852 1ebd 420
Reposted fromwishnia wishnia viamelan melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl