Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

martynienia
Elizabethtown.
martynienia
2606 11b7 420
Reposted fromkatsiu katsiu

May 17 2019

martynienia
0354 0d74 420
Reposted fromfeegloo feegloo viatfu tfu
martynienia
7790 68e1
Reposted fromzelbekon zelbekon

May 11 2019

7836 d784 420
Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaPewPow PewPow
6407 2d08 420
Reposted fromrarturi rarturi viajanuschytrus januschytrus

May 09 2019

martynienia
1078 78c0 420
Reposted frompunisher punisher viaHypothermia Hypothermia

May 03 2019

martynienia
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viaahora ahora
martynienia
8681 b41e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
martynienia
7017 08e4 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik

May 01 2019

martynienia
7917 3819 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL

April 28 2019

martynienia
3612 c831 420
Reposted fromGIFer GIFer viaHypothermia Hypothermia
martynienia
4119 aa4f 420
Reposted frompiehus piehus viaamphetaminelogic amphetaminelogic

March 31 2019

martynienia
7481 f700 420
Reposted fromnyaako nyaako viacocaineblues cocaineblues

March 30 2019

martynienia
6618 0593 420
Reposted fromzie zie
martynienia
Reposted fromneti-neti neti-neti viazie zie
martynienia
martynienia
Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć

March 25 2019

martynienia
Reposted fromshakeme shakeme vianoticeable noticeable
martynienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl