Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

martynienia
Gary... Nie wiem jak zabrnęliśmy tak daleko. Przez cały nasz związek bardzo się starałam, dla Ciebie, dla nas. Gotowałam, zbierałam Twoje rzeczy z podłogi, układałam Twoje ubrania, jakbyś był czterolatkiem. Wspierałam Ciebie, Twoją pracę. Jeżeli kogoś zapraszaliśmy ja wszystko planowałam, przygotowywałam. I ani razu nie poczułam, że to doceniasz. Nie czułam, że mnie doceniasz. I jedyne czego pragnęłam, to żebyś pokazał, że Ci zależy.
— "Sztuka zrywania"

August 02 2018

martynienia
7843 2b74 420
Reposted fromeklerrka eklerrka viairmelin irmelin
martynienia
Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin

August 01 2018

martynienia
Reposted fromnosmile nosmile vialifeless lifeless
martynienia

July 31 2018

martynienia
Wiesz czym jest dla mnie wolność? 
Brakiem strachu.
— Nina Simone
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaiblameyou iblameyou
martynienia
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu
wciąż nam zależy.
— Bukowski
martynienia
6136 9110 420
martynienia
0339 de3c 420

July 30 2018

martynienia
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik

July 23 2018

martynienia
1094 bfe0 420
Reposted from4777727772 4777727772

July 22 2018

martynienia
4374 4fb0 420
polska w chińskiej bajce
Reposted fromHypothermia Hypothermia
martynienia
9742 9486 420

July 21 2018

martynienia
1569 e9d4
Reposted fromTankistD TankistD viadrugs drugs

July 20 2018

martynienia
9081 6841 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu

July 19 2018

martynienia
8152 aa7f 420

July 18 2018

martynienia
7729 95af 420
Reposted fromseaweed seaweed viaamphetaminelogic amphetaminelogic
martynienia
martynienia
7984 a7f4 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl