Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2019

martynienia
2392 f1b3 420
Reposted frompiehus piehus vianightmarealive nightmarealive
martynienia
1138 4ee6 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viapiehus piehus

July 20 2019

martynienia
2315 e6e0 420
Reposted fromnyaako nyaako viamushu mushu
martynienia
0965 db62 420
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaLaCamisaNegra LaCamisaNegra

July 18 2019

martynienia
6527 500b 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianieobecnosc nieobecnosc
martynienia
2566 717c 420
Reposted fromteijakool teijakool viaHypothermia Hypothermia

July 17 2019

martynienia
3461 07d8 420
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viaLuukka Luukka

July 16 2019

martynienia

July 15 2019

martynienia
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
martynienia
7680 e5f3 420
martynienia
5492 df0b 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viahugostiglitz hugostiglitz
martynienia
1026 15d4 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaXavax Xavax

July 13 2019

martynienia
0023 55c3 420
Reposted fromwyczes wyczes viamothsdevourer mothsdevourer

July 10 2019

martynienia
3060 e5b4 420
Reposted frombrainless brainless viainsanedreamer insanedreamer
martynienia
4874 7abd 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiskowo niskowo
martynienia
3266 f258 420
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vianiskowo niskowo
martynienia
7928 53b4 420
Reposted fromrenirene renirene vianiskowo niskowo

July 09 2019

martynienia
5506 bf8c 420
Reposted fromcontigo contigo vialenifca lenifca
martynienia
6260 5c04 420
Reposted fromslodziak slodziak viakrolik krolik

July 08 2019

martynienia
5524 f852 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl